ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

ระบบบริหารสถานศึกษา SISA  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 

 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา  
1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา : ชลบุรี  
2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : ปทุมธานี  
3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปทุมธานี  
4 โรงเรียนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ : นนทบุรี  
5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา : พะเยา  
6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ : แพร่  
7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ : ชลบุรี  
8 โรงเรียนปัญญาวิทย์ : ตรัง  
9 โรงเรียนพลวิทยา : สงขลา  
10 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชาลัย : สงชลา  
11 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ : สงขลา  
12 โรงเรียนแสนสุขศึกษา : ชลบุรี  
13 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ : ชลบุรี  
14 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ : ชลบุรี  
15 โรงเรียนอรรถวิทย์ : กรุงเทพฯ  
16 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ : นนทบุรี  
17 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง : ชลบุรี  
18 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม : ชลบุรี  
19 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 : ฉะเชิงเทรา  
20 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ : กรุงเทพฯ  
21 โรงเรียนปัณณวิชญ์ : พระนครศรีอยุธยา  
22 โรงเรียนเซนต์เมรี่ : พระนครศรีอยุธยา  
23 Associe International Kindergarten School : Bangkok  
24 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา : เชียงราย  
25 โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา : เชียงราย  
26 โรงเรียนจุฬเทพ : ชลบุรี  
27 โรงเรียนนิรชาศึกษา : กรุงเทพฯ  
28 โรงเรียนมัธยมตากสิน : ระยอง  
29 โรงเรียนบากงพิทยา : ปัตตานี  
30 โรงเรียนนครสวรรค์ : นครสวรรค์  
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ : ชลบุรี  
32 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยาคาร) : ชลบุรี  
33 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม : สระแก้ว  
34 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม : สระแก้ว  
35 โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา : สระแก้ว  
36 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา : สระแก้ว  
37 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา : สระแก้ว  
38 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ : สระแก้ว  
39 โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญพิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ)  
40 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  
41 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)  
42 โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่)  
43 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)  
44 โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)  
45 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)  
46 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล)  
47 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)  
48 โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)  
49 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)  
50 ໂຮງຮຽນ ນີຣະດາ ຈອມເພັດ  :: สปป. ลาว  
51 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล : สุรินทร์  
52 โรงเรียนเตชะวิทย์ : นครราชสีมา  
53 โรงเรียนหัวถนนวิทยาคม :: ชลบุรี  
54 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม :: สุพรรณบุรี  
55 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ :: ชลบุรี  
56 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) :: กรุงเทพ  
57 โรงเรียนมัธยมยานากาวา :: นครศรีธรรมราช  
56 โรงเรียนรัตน์ฉัตร :: ขอนแก่น  
56 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ :: ร้อยเอ็ด  
56 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ :: นครศรีธรรมราช  
56 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก :: พิษณุโลก  

 

ระบบบริหารสถานศึกษา SISA  ระดับอาชีวศึกษา

 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม :: กรุงเทพมหานคร  
2 โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) :: กรุงเทพมหานคร  
3 วิทยาลัยอักษรเทคโนโลยีพัทยา :: ชลบุรี  
4 วิทยาลัยอักษรเทคโนโลยีบ้านฉาง :: ระยอง  
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ :: กรุงเทพมหานคร  
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ :: สงขลา  
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู :: กรุงเทพมหานคร  
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ :: ลำพูน  
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวบริหารธุรกิจ :: ชัยภูมิ  
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก :: กรุงเทพมหานคร  
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ :: ชลบุรี  
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี :: ระยอง  
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ :: ระยอง  
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ :: กรุงเทพมหานคร  
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) :: สมุทรปราการ  
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ:: สกลนคร  
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน :: กรุงเทพมหานคร  
18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ :: จันทบุรี  
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา :: นครราชสีมา  
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี :: ลพบุรี  
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ :: ชลบุรี  
22 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ : กรุงเทพมหานคร  
23 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ (CAT) :: ชลบุรี  
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) :: กรุงเทพมหานคร  
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ :: นครราชสีมา  
26 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ :: กรุงเทพมหานคร  
27 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง :: ลพบุรี  
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ :: กรุงเทพมหานคร  
29 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ :: ประจวบคีรีขันธ์  
30 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค  :: ชลบุรี  
31 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเซีย  :: เชียงราย  
32 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม  :: ฉะเชิงเทรา  
33 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง  :: ตรัง  
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ  :: กรุงเทพ  
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ :: ขอนแก่น  
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง :: ชลบุรี  
36 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง :: ระยอง  

 

ระบบบริหารสถานศึกษา SISA  ระดับอุดมศึกษา

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา
1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจแห่งชาติ :: กรุงเทพมหานคร  
2 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน – มหาวิทยาลัยรังสิต  
3 วิทยาลัยบุดวิเสด ::  สปป. ลาว  
     

ระบบ SISA E-Learning

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบศิรีขันธ์  
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์  
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน  
5 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  
6 มหาวิทยาลัยเกริก  
     

ระบบอื่น ๆ

ลำดับ หน่วยงาน ระบบ
1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระบบ MIS
  (กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ) :: กรุงเทพมหานคร  
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี :: ชลบุรี ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔ :: ชลบุรี ระบบตรวจสอบ
4 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าออก
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว :: สระแก้ว ระบบ MIS
6 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา :: ชลบุรี ระบบ MIS