ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  เป็นระบบที่ช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ในการติดตามข้อมูลต่างๆ ของนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลการมาเรียน การขาดเรียน ติดตามข้อมูลพฤติกรรม และติดตามเพิ่มเติม  สามารถบันทึกการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาได้

 

มีลักษณะการทำงาน ดังนี้

  1. สามารถจัดการข้อมูลกลุ่มผู้รับเอกสารออนไลน์ได้
  2. สามารถจัดการข้อมูลติดตามพฤติกรรมนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษากรณีดังนี้
  • สามารถจัดการข้อมูลติดตามนักศึกษาขาดเรียนได้

  • สามารถจัดการข้อมูลติดตามนักศึกษาที่มีพฤติกรรมด้านลบได้

  • สามารถจัดการข้อมูลติดตามนักศึกษาเพิ่มเติมได้

    3. สามารถออกรายงานได้ดังนี้

  • รายงานเวลาสแกนบัตรของนักศึกษาที่รับผิดชอบ

  • รายงานพฤติกรรมนักศึกษาที่รับผิดชอบได้

คลิปการใช้งานระบบครู/อาจารย์ ที่ปรึกษา