ลงทะเบียนรับคูปองมูลค่า 10,000 บาท

ใช้เป็นส่วนลดค่าบริการสำหรับการเริ่มต้นใช้ระบบบริหารสถานศึกษา SISA Smart

สั่งซื้อ SISA Smart

1. ค่าบริการโปรแกรม 15 โมดูล 150 บาท/คน/ปี

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

เป็นเงิน

0

บาท

2. ค่าบริการพื้นที่ Cloud 10 GB/ปี

12,000

บาท

3. ค่าบริการฝึกอบรมและนำเข้าข้อมูล (ดูแลตลอดอายุการใช้งาน)

รวม

0

บาท

คูปองส่วนลด

10,000

บาท

ยอดชำระ

0

บาท

คูปองส่วนลดใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565


การชำระเงิน ชื่อบัญชี บริษัท ซีเอสเอ็น แอ็ดวานซ์ จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน
เลขบัญชี 784-300-2580

กรุณาแนบใบโอนมาที่เมล์ sisasales60@gmail.com
หรือโทร 091-0399219