ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะ (sisa)

เราทำให้คุณสามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมืออาชีพ

Go to Sisa

Sisa

โปรแกรมบริหารสถานศึกษาที่สามารถ “ทำสิ่งที่ท่านคิดว่าทำไม่ได้…ให้ท่านได้” ด้วยแนวคิดเพื่อสนับสนุนการศึกษาไทย พัฒนาก้าวไกลด้วยการนำเทคโนโลยี Web Application มาช่วยบริหารจัดการ ช่วยให้ท่านผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ สามารถรับทราบข้อมูลที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน เช่น ยอดรายรับ, จำนวนนักเรียนเข้า-ออก, การมาทำงานของครู รวมไปถึง การออกรายงานต่าง ๆ เช่น ใบ ปพ. , ใบ รบ. เป็นต้น.. รายละเอียดเพิ่มเติม

Go to Sisa Cloud

Sisa Cloud

อีกขั้นของการพัฒนา กับบริการระบบบริหารสถานศึกษา(SISA) ที่ online อยู่บน ระบบ Cloud computing ช่วยลดค่าใช้จ่าย, มีความปลอดภัยสูง, เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ให้คุณบริหารงานได้อย่างไร้ข้อจำกัดอีกต่อไป …… รายละเอียดเพิ่มเติม

Go to Sisa Care

Sisa Care

โปรแกรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน SISA CARE เป็นเครื่องมือที่ทำให้สถานศึกษาและผู้ปกครองสามารถติดตามดูแลนักเรียนที่มาเรียนโดยจะสามารถตรวจสอบผ่านอินเตอร์เน็ตหรือผ่านข้อความ SMS ที่จะส่งถึงผู้ปกครองทันทีทำให้ทราบว่าบุตรหลานท่านมาโรงเรียนหรือไม่ ซึ่งนี้เป็นเพียงความสามารถหนึ่งเท่านั้นซึ่งระบบของ SISA CARE ยังมีความสามารถด้านอื่นๆ อีกมากมาย… รายละเอียดเพิ่มเติม

Go to Sisa E-learning

Sisa E-learning

ระบบจัดการเรียนการสอนเสริมด้วยสื่อออนไลน์ เป็นระบบเสริมให้กับสถานศึกษาที่สนใจ ในแนวคิดการศึกษาทำได้ทุกที ทุกเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ การศึกษานั้นไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียน อีกต่อไป … รายละเอียดเพิ่มเติม

Go to Sisa More Solution

Sisa More Solution

ทั้งนี้เรายัง รับพัฒนาระบบอื่น ๆ ที่เป็น solution เฉพาะสำหรับองค์กร ที่ต้องการ software ที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานโดยเฉพาะ เช่น ระบบบริหารงานเอกสารออนไลน์ (E-filling) หรือ ระบบประมวลผลการประกวดนางงาม เป็นต้น
นอกเหนือจากการพัฒนาระบบ แล้ว ทางบริษัทของเรายังมีบริการอื่น ๆ ที่่คอยอำนวยความสะดวกแก่สถานศึกษา เช่น รับทำสายคล้องบัตรนักศึกษา รับทำบัตรนักศึกษา และ รับพิมพ์บัตรนักศึกษา พร้อมกับจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ ผ้าหมึก เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องอ่าน RFID และ เครื่องพิมพ์บัตรนักศึกษา

center
ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะ