ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะ

School information system advance : SISA

My product

เราทำสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้ท่านได้

Sisa

โปรแกรมบริหารสถานศึกษาที่สามารถ “ทำสิ่งที่ท่านคิดว่าทำไม่ได้…ให้ท่านได้” เป็นแนวคิดเพื่อสนับสนุนให้การศึกษาไทย พัฒนาก้าวไกลด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยี Web Application ผ่านระบบ Internet ช่วยให้ท่านผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ สามารถรับทราบข้อมูลที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน เช่น ยอดรายรับ, จำนวนนักเรียนเข้า-ออก, การมาทำงานของครู ฯลฯ รองรับหลาย platform ไม่ว่าจะเป็น ทาง Mobile , Teblet หรือ Desktop ท่านสามารถทำงานพร้อมสั่งการต่างๆ ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา… รายละเอียดเพิ่มเติม

Sisa Cloud

ระบบ Sisa Cloud

Sisa Care

โปรแกรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน SISA CARE เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมบริหารสถาศึกษา SISA ที่ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับติดตามดูและนักเรียนที่มาเรียนโดยจะสามารถตรวจสอบผ่านอินเตอร์เน็ตหรือผ่านข้อความ Sms โดยจะส่งถึงผู้ปกครองทันทีทำให้ทราบว่าบุตรหลานท่านมาโรงเรียนหรือไม่ นี้เป็นเพียงความสามารถหนึ่งเท่านั้นซึ่งระบบของ SISA CARE ยังมีความสามารถด้านอื่นๆ อีกมากมาย… รายละเอียดเพิ่มเติม

Sisa E-learning

ระบบจัดการเรียนการสอนเสริมด้วยสื่อออนไลน์ เป็นระบบเสริมให้กับสถานศึกษาที่สนใจ ในแนวคิดการศึกษาทำได้ทุกที ทุกเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ การศึกษานั้นไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียน อีกต่อไป … รายละเอียดเพิ่มเติม

Sisa More Solution

ทั้งนี้เรายัง รับพัฒนาระบบอื่น ๆ ที่เป็น solution เฉพาะสำหรับองค์กร ที่ต้องการ software ที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานโดยเฉพาะ เช่น ระบบบริหารงานเอกสารออนไลน์ (E-filling) หรือ ระบบประมวลผลการประกวดนางงาม เป็นต้น
นอกเหนือจากการพัฒนาระบบ แล้ว ทางบริษัทของเรายังมีบริการอื่น ๆ ที่่คอยอำนวยความสะดวกแก่สถานศึกษา เช่น รับทำสายคล้องบัตรนักศึกษา รับทำบัตรนักศึกษา และ รับพิมพ์บัตรนักศึกษา พร้อมกับจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ ผ้าหมึก เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องอ่าน RFID และ เครื่องพิมพ์บัตรนักศึกษา

เราคือ ผู้นำด้านระบบบริหารสถานศึกษา
ได้รับรางวัล Thailand ICT Awards 2009 (TICTA)

About me

ด้วยประสบการด้านการบริหารวิทยาลัยขนาดใหญ่ กว่า 15 ปี จนมาเป็น SISA
"เราทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้ท่านได้"

จากประสบการณ์ของทีมงาน ด้านการบริหารวิทยาลัยขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียง และมีนักเรียนจำนวนมาก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ มาเป็นเวลานานกว่า 15 ปี จนมาเป็น SISA โปรแกรมที่ถูกออกแบบ มาเพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สามารถทำงานแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Internet ช่วยให้ทำงานได้ทุกที ทุกเวลา ส่งผลให้ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถรับทราบข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ผ่านทาง SMS หรือ Internet ได้เช่นกัน

SISA เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Web application ร่วมกับ ฐานข้อมูลแบบ Freeware เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับสถานศึกษา ในการซื้อโปรแกรมควบคุมระบบ โปรแกรมฐานข้อมูล ผนวกกับแนวคิดในการพัฒนาระบบแบบ open source เพื่อให้สถานศึกษา สามารถพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตนเอง ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการสถานศึกษา สามารถจัดการระบบของฐานข้อมูลในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นอันนึงอันเดียวกัน โดยปราศจากความซ้ำซ้อนของข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากต่างฝ่ายต่างเก็บข้อมูล สนับสนุนการทำงานทุกรูปแบบ มีความยืดหยุ่นสูง

 • opensource 100%

  ให้ source code ทั้งหมด สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ตามกฎ GNU

 • online 100%

  ทำงานในลักษณะออนไลน์ ได้ทั้งระบบ

 • Web Application 100%

  เป็น web application ทั้งระบบ

 • High flexibility

  มีความยืดหยุ่นสูง

our team

เรามีทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพให้กับท่าน
Uploaded image

ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู

President
Uploaded image

ไพเราะ ราชสมบูรณ์

Managing Director
Uploaded image

ชานน ราชสมบูรณ์

General Manager
Uploaded image

ชวลิต กาญจนไพโรจน์

System Analyst & Senior Programmer
Uploaded image

นิพนธ์ สุขวิลัย

Project Manager
Uploaded image

เสกสรร แป้นงาม

Head of CRM and service
Uploaded image

นิราศ สุขวิลัย

Computer & Network
Uploaded image

จิตรกร เข้มขัน

Architecture
Uploaded image

นันทินีย์ โอษฐวิไล

Head of Programmer
Uploaded image

รัชนานนท์ เพียรการ

Head of Training
Uploaded image

ปัทมา คณะโท

Head of General Service Subdivision & Secretary
Uploaded image

กุลธิดา อัศดา

Head of E-learning
Uploaded image

ปัญฑริการ์ กล้าหาญ

Programmer
Uploaded image

บุปผา พวงภู่

Programmer
Uploaded image

ศราวุฒิ ชมภูนุช

Video Editing & Graphics design
Uploaded image

สมฤดี บุญชู

Traning
Uploaded image

วลีภรณ์ สุขวิลัย

Staff
Uploaded image

จิราวรรณ อุดมสิน

Video Editing staff
Uploaded image

ภัทรพงษ์ รังสิมันตุ์วงศ์

CRM and service Staff
Uploaded image

ณัฐกมล กาญจนไพโรจน์

นายทะเบียน (EIE)
Uploaded image

พัชรินทร์ บุญเรือง

เจ้าหน้าที่การเงิน (EIE)

ความภูมิใจ

ความเห็นบางส่วนของลูกค้าที่มีต่อเรา