เราไม่ได้เพียงแค่ติดตั้งระบบบริหารให้โรงเรียนเท่านั้น

  แต่เราทำให้ท่านเป็นเลิศในการบริหารโรงเรียน
  6 เหตุผล ทำไม ? ต้องเลือก SISA Smart
 • 1. Communication Multi-channel
       SISA มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทางเพื่อช่วยเหลือท่านเมื่อเกิดปัญหาการใช้งาน
 • 2. Cloud Computing & High Technology
       SISA เป็นระบบที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing และ Open Source ซึ่งมีความยั่งยืน ความยืดหยุ่นสูง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ รองรับการพัฒนารวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์
 • 3. Coacher more experience
       SISA มีโค้ชให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานสถานศึกษาด้วย ICT มากกว่า 20 ปี
 • 4. Cover all work system
       SISA มีโปรแกรมระบบงานที่ครอบคลุมการทำงานทุกฝ่ายในสถานศึกษา
 • 5. Customer needs
       SISA มีการพัฒนาโดยยึดความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก
 • 6. Continuous development
       SISA มองอนาคตมีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

 

 

 

SISA Smart ครอบคลุมทุกระบบ
ครบทุกกระบวนการ
เรื่องบริหารงานโรงเรียน
ทำงานได้ ทุกที่ทุกเวลา
ติดตั้งระบบภายใน 10 นาที
"ใช้งานได้ทันที"

 

 

 

 

 

 

SISA e-Learning
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
ใช้ง่าย สะดวก

 

 

 

 

 

 

SISA Care ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ติดตามพฤติกรรม การมาเรียน การลา
สามารถดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

 

 

 

 

 

 

SISA Food Court ระบบศูนย์อาหาร
ด้วยบัตรใบเดียว ครอบคลุมการบริหารจัดการทั้งหมดในโรงเรียน