post-image
      SISA Smart พัฒนาโดยคนไทยเพื่อสถาบันการศึกษาไทย บริษัทฯ มีแนวคิดเพื่อสนับสนุนให้การศึกษาไทย พัฒนาก้าวไกลด้วยการนำเทคโนโลยี ช่วยบริหารจัดการแบบ Online และได้รับรางวัลมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
รางวัล ATSI DIGITAL ENTREPRENEUR AWARDS 2019

ได้รับรางวัล Certificate of Appreciation The Reward – Valuable Contribution to Thai Software Industry ระบบบริหารสถานศึกษา
SISA e-Learning ในงาน 0110 Thailand TECHLAND 2019
post-image
post-image
รางวัล Thailand ICT Excellence Award 2018

SISA เราคือผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของสถาบันการศึกษา
ระดับคุณภาพหลายๆ แห่งยินดีกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคตะวันออก (อี.เทค)
ที่คว้ารางวัลสูงสุด Thailand ICT Excellence Awards 2018
ได้รับรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดีเด่น

Thailand ICT Awards (TICATA) ปี 2009
post-image post-image