แหล่งการเรียนรู้ยุคดิจิทัล   SISA Academy

post-image


รายละเอียดคอร์สการอบรม   SISA Academy


คลิปวิธี  การลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่ยังไม่มีรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ)
 • * ลงทะเบียนผ่านลิงค์ หรือ Scan QR
  * กรอกข้อมูลให้ครบและถูกต้อง
  * ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ SISA Academy
  * หากเคยลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงซ้ำอีก ให้เข้าสู่ระบบเลือกอบรมต่อไปได้เลย
  * ระบบจะเปิดให้เริ่มอบรม และทำแบบทดสอบออนไลน์ตามช่วงเวลาที่กำหนด
  * รายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติม ติดตามได้จากคลิปวีดีโอ
 • คลิปวิธี  การทำแบบทดสอบ ตรวจสอบผล และดาวน์โหลดวุฒิบัตร
 • * เข้าอบรมตามวันที่กำหนด
  * ทำแบบทดสอบออนไลน์ตามวันและเวลาที่กำหนด
  * วัดถัดมาตรวจสอบผล กรณีสอบผ่านเกณฑ์สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ด้วยตนเอง
  * เกณฑ์การรับวุฒิบัตรต้องผ่าน 60% ขึ้นไป
  * รายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติม ติดตามได้จากคลิปวีดีโอ
 • คอร์ส อบรม

  กันยายน 65

  วันรับสมัคร  1-15/09/65
  วันอบรม   11-24/09/65
  วันทำแบบทดสอบ  25/09/65
  • 1. งานบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

  • 2. งานวิชาการ

  • 3. ระบบงานผู้สอน/ที่ปรึกษา

  • 4. งานรับสมัคร

  • 5. งานทะเบียนนักเรียน

  • 6. งานธุรการ

  • 7. งานการเงิน

  • 8. งานบุคลากร

  • 9. งานทะเบียนวัดผล

  • 10. งานพฤติกรรม

  • 11. งานบริหารจัดการสอบออนไลน์

  • 12. งานจัดการสื่อ(LMS)

  • 13. แอปพลิเคชั่น SISA Smart

  ตุลาคม 65

  วันรับสมัคร   1-15/10/65
  วันอบรม  11-24/10/65
  วันทำแบบทดสอบ  25/10/65
  • 1. งานบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

  • 2. งานวิชาการ

  • 3. ระบบงานผู้สอน/ที่ปรึกษา

  • 4. งานรับสมัคร

  • 5. งานทะเบียนนักเรียน

  • 6. งานธุรการ

  • 7. งานการเงิน

  • 8. งานบุคลากร

  • 9. งานทะเบียนวัดผล

  • 10. งานพฤติกรรม

  • 11. งานบริหารจัดการสอบออนไลน์

  • 12. งานจัดการสื่อ(LMS)

  • 13. แอปพลิเคชั่น SISA Smart

    เข้าร่วมกลุ่ม Open Chat