SISA Accessories
บริการครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม เช่น บัตรนักเรียน สายคล้องบัตร กรอบบัตร โยโย่ เครื่องพิมพ์บัตร หมึกพิมพ์บัตร ทางบริษัทได้ทำ contact กับโรงงานผู้ผลิตโดยตรงทำใหลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าและคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

สายคล้องบัตร

บัตรขาวเปล่า pvc/mifare

บัตร preprint pvc/mifare

โยโย่

กรอบบัตร

เครื่องพิมพ์บัตร

หมึกพิมพ์บัตร

Cleaning kid

ชุดทำความสะอาดหัวพิมพ์

เครื่องอ่านบัตรประชาชนพร้อมโปรแกรม