SISA Food Court
     SISA Food Court ระบบบริหารจัดการศูนย์อาหาร ด้วยบัตรนักเรียน ครอบคลุมทั้งหมดในโรงเรียน ทำให้การบริหารจัดการเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และลดค่าใช้จ่าย ตรวจสอบข้อมูลได้ทันที
กระบวนการติดตั้งระบบ
คุณสมบัติ
รายงาน
โปรแกรม Back Office
เครื่องขายบัตรเงินสด
คลิปการเติมเงินเข้าบัตรนักเรียน/และจำหน่ายบัตรเงินสด
การซื้ออาหารด้วยการใช้บัตรนักเรียน