คลิปแนะนำการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน / นักศึกษาใหม่

  • รับสมัครนักเรียนใหม่
  • จัดการใบสมัคร
  • รายงานสถิติการรับสมัครแต่ละวัน
  • รายงานสถิติแยกตามจังหวัด ภูมิภาค ฯลฯ

ตอนที่ 1/2

ตอนที่ 2/2

 

      Subscribe to our Channel

Posted in VDO