คลิปแนะนำการใช้งานระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา

  • เพิ่มตราสัญลักษณ์/ รหัส/ ชื่อ/ สังกัดหน่วยงาน/ ที่อยู่ ของสถานศึกษา
  • จัดการข้อมูลพื้นฐาน จังหวัด คำนำหน้าชื่อ ฯลฯ

 

 

     Subscribe to our Channel