SISA Food Court

          เป็นหนึ่งในทางเลือกในการยกระดับการบริการศูนย์อาหารภายในสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบช่วยเพิ่มความสะดวกสะบาย รวดเร็วแม่นยำ ให้กับร้านค้าและนักศึกษา

ระบบ Food Court

 • สามารถใช้บัตรแทนเงินสดได้ หรือใช้บัตรเป็นเครดิตได้
 • สามารถมีวงเงินได้หลายวงเงิน ในบัตรใบเดียวกัน (บัตรเงินสดเท่านั้น)
 • สะสมคะแนนการเพิ่มมูลค่าในบัตร หรือจากการใช้จ่ายผ่านบัตรได้
 • สามารถทำโปรโมชั่นส่วนลดได้ทั้งที่บัตรและร้านค้า
 • กำหนดโปรโมชั่นส่วนลดได้ล่วงหน้าทั้งการขายบัตรและส่วนลดร้านค้าได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้
 • กำหนดค่าเช่าและเปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าแต่ละร้านค้าได้
 • สามารถตรวจสอบยอดเงินและยอดขายได้ทันที
 • สามารถใช้บัตรที่มีอยู่เดิมได้ เช่น บัตรแถบแมเหล็ก บัตรบาร์โค๊ด

วัตถุประสงค์

 • เพื่อการบริการลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็ว
 • เพื่อลดจำนวนแคชเชียร์ระหว่างวัน ประหยัดเวลานับคูปอง
 • ป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น
 • สามารถสร้าง Loyalty ให้กับลูกค้าได้
 • สะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
 • ลูกค้ามาใช้บริการต่อเนื่องเพราะบัตรสามารถกำหนดวันหมดอายุได้
 • สะดวกในการนำข้อมูลมาพัฒนายอดขาย
 • สะดวกในการจัดเก็บข้อมูลให้สรรพากรตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษา