เรียนเสริมด้วยสื่อออนไลน์ คืออะไร?

           คือ การเรียนการสอน ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ Web Based Technology เปิดโอกาสทางการศึกษา สำหรับคนทำงาน ที่ต้องการศึกษา
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อ ปวส. แต่ไม่มีเวลาเพราะต้องทำงานทุกวัน หรือมีวันหยุดที่ไม่แน่นอน

 

 

ข้อดีของการเรียนเสริมสื่อออนไลน์
1. การเรียนสะดวก จบได้อย่างมั่นใจ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2. ศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับ จบจากวิทยาลัยของรัฐทุกประการ
3. ช่วยเอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รววดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่รวมทั้งตัวบุคคล นักศึกษา
    ผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน ไม่ต้องการเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน (ว่างไม่ตรงกัน)
4. ผู้ที่เรียนด้วยระบบนี้สามรรถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ 
    เช่น คอมพิวเตอร์ (Computer),โน็ตบุ๊ค (Notebook),แท็บเล็ต (Tablet) หรือโทรศัพท์มือถือ (Smartphone)
    ขอเพียงสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Internet) นักศึกษาสาามารถใช้เวลาว่างช่วงใดก็ได้
    เพื่อลงทะเบียน (Login) เข้าเรียน/ทำแบบฝึกหัด ได้
5. ศึกษาบทเรียนด้วยตันเอง ให้นักศึกษา log-in แล้ว คลิกเมนู “วิชาเรียน” ให้คลิกวิชาที่ต้องการเรียน
    เพื่อศึกษาได้เอง
6. ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำได้ตามที่ต้องการกี่ครั้งก็ได้ และหากไม่เข้าใจสามารถฝากคำถามไปถึงผู้สอนได้โดยตรง
    โดยทุก ๆ เดือนจะต้องมาพบครูผู้สอนเพื่อทบทวนเนื้อหาและสอบวัดผล
7. ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนในระบบเพื่อสะสมคะแนนเก็บและจะต้องมาสอบตามนโยบายของแต่ละวิทยาลัย
    จึงมั่นใจได้ว่าได้รับความรู้ตามหลักสูตรที่ตนเองเลือกที่จะศึกษา
คำถามที่พบบ่อยถาม?

ถาม : หากให้คนอื่นเข้าระบบเรียนแทนได้ไหม ?
ตอบ : ได้แน่นอน แต่เวลามาสอบต้องมาสอบด้วยตนเอง หากไม่เคยเข้าระบบเรียน
            และไม่ทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง : ย่อมสอบไม่ผ่านแน่นอน
ถาม : จบแล้วจะได้รับความรู้ตรงตามหลักสูตรที่เรียนหรือไม่ ?
ตอบ : หลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรเดียวกันกับนักศึกษา ปวส.ภาคปกติดังนั้นรายวิชาเนื้อหาต่างๆ
          รวมถึงครูผู้สอนก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สอนในสาขาวิชานั้นๆความรู้ที่ได้รับถูกต้องตามหลักสูตร
          แต่จะมากหรือน้อยก็่ขึ้อยู่กับตัวนักศึกษาที่จะมีความตั้งใจ ใส่ใจขนาดไหน
ถาม : ใช้เวลาเรียนนานแค่ไหน จึงจะจบ?
ตอบ : ตามหลักสูตรคือ 2 ปีจบ
ถาม : เมื่อจบแล้วสามารถนำวฺุฒิที่ได้ไปศึกษาต่อ ป.ตรี หรือ ใช้สมัครงานได้หรือไม่ ?
ตอบ : ข้อนี้ตอบง่ายมาก ได้แน่นอนครับ

 

         ในความเป็นจริงแล้ว รูปแบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองนั้นมีมานานแล้วใน ระดับ ปริญญาตรี และก็ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย เพียงแต่ในระดับ ปวส. ยังคงเป็นเรื่องใหม่อยู่ และอีกไม่นานจะได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย แน่นอน ขอให้ผู้ที่ให้ความสนใจที่จะศึกษาต่อระดับ ปวส. กับเราได้มั่นใจว่า จะได้รับความรู้ รวมถึงวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องเมื่อสำเร็จการศึกษาอย่างแน่นอน


การรายงานตัววันปฐมนิเทศ

 

การให้คำแนะนำการเข้าใช้โปรแกรมเพื่อเข้าเรียนของระบบ SISA E-Learning ในวันปฐมนิเทศ

นักศึกษาพบกับครููผู้สอนเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อทำการทบทวนเนื้อหาบทเรียนและทำการสอบ

ตัวอย่างการสอนโดย อาจารย์นิพนธ์ สุขวิลัย