คลิปแนะนำการใช้งานระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

  • กำหนดสิทธิ์ใช้งานแบบรายบุคคล/แบบกลุ่ม
  • การตั้งค่าใช้งานส่วนบุคคล

 

ตอนที่ 1/2

 

ตอนที่ 2/2

 

      Subscribe to our Channel