คลิปแนะนำการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน / นักศึกษา ออนไลน์

  • รับสมัครนักเรียนใหม่
  • จัดการใบสมัครโดยนักเรียน/นักศึกษา กรอกข้อมูลด้วยตนเอง ผ่าน website สถานศึกษา

      Subscribe to our Channel