SISA เรามีทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพให้กับท่าน
 
 

ดร.ไพเราะ ราชสมบูรณ์
กรรมการผู้จัดการ
 
 
อ.ฉัตร์ณพัฒน์ ราชสมบูรณ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายอำนวยการ

 

อ.ชวลิต กาญจนไพโรจน์
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ