SISA กับ คำถามที่พบบ่อย
ระบบทะเบียนวัดผล
    Q. จะเลื่อนนักเรียนจากชั้นอนุบาล 3 ขึ้นมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำอย่างไรคะ ??  
    A. ใช้เมนูระบบการจัดการนักเรียนโควตาเมนูนี้ จะใช้ในกรณีเดียวเท่านั้นคือ การเลื่อนนักเรียน ขึ้นช่วงชั้นใหม่ เช่น อ.3 ขึ้น ป.1, ป.6 ขึ้น ม.1
         - ดูวิธีได้ตามลิงก์นี้เลยค่ะ การเลื่อนชั้นเรียน
ระบบวิชาการ
    Q. จะเข้าไปจัดตารางสอน ไม่มีวิชาค่ะ  
    A. ต้องทำการจัดวิชาเรียนแต่ละภาคเรียนก่อนค่ะ
    Q. เทอม 2 ของประถม เรียนเหมือนเทอม 1 ต้องจัดตารางสอนใหม่เหรอคะ  
    A. สำหรับระดับประถม SISA สามารถคัดลอกตารางสอนจากเทอม 1 มาได้เลยค่ะ
ระบบพฤติกรรม
    Q. ตั้งค่าสแกนบัตรไปตรงไหนคะ????  
    A. สแกนบัตรนักเรียนจะอยู่ที่เมนูพฤติกรรม – กำหนดรูปแบบการสแกนบัตรค่ะ
         - ดูวิธีได้ตามลิงก์นี้เลยค่ะ การตั้งค่าเวลาสแกนบัตรนักเรียน
        สแกนบัตรบุคลากร ก็อยู่ที่เมนูบุคลากร – กำหนดรูปแบบการสแกนบัตรค่ะ
         - ดูวิธีได้ตามลิงก์นี้เลยค่ะ การตั้งค่าเวลาสแกนบัตรบุคลากร
    Q. สามารถแก้ไขคะแนนพฤติกรรมที่ตั้งค่าไว้ได้ไหมคะ  
    A. ได้ค่ะ ตั้งค่าได้ที่เมนูพฤติกรรม – ประเภทพฤติกรรมค่ะ
    Q. ตั้งค่าสแกนบัตรเรียบร้อย ทุกขั้นตอนแล้ว แต่ไม่ขึ้นสถานะค่ะ  
    A. ตรวจสอบที่เมนูการตั้งค่า – โครงสร้างหลักสูตร – หมวดภาคเรียนค่ะ ว่ามีการกำหนดวันที่เปิด-ปิดภาคเรียน เรียบร้อยแล้วหรือยัง
ระบบการเงิน
    Q. กำหนดจำนวนเงินแล้ว ทำไมไม่เห็นหนี้เด็กในระบบ  
    A. ให้กดลงทะเบียนตั้งบัญชีลูกหนี้ก่อน ที่เมนูการเงิน – ตั้งบัญชีลูกหนี้
    Q. เข้าไปที่หน้าการรับชำระเงินนักเรียน ระบบถามให้กดตั้งหนี้ทุกครั้ง กดแล้วไม่มียอดหนี้ขึ้น และระบบยังคงถามให้กดตั้งหนี้ซ้ำเรื่อย ๆ  
    A. ยังไม่ได้กำหนดรายการชำระเงินของระดับชั้นที่เด็กอยู่ ให้กลับไปดูหน้าการเงิน – กำหนดรายการชำระเงินตามระดับชั้น หรือ กำหนด
         รายการชำระเงินโดยสร้างต้นแบบ (แล้วแต่ว่าสถานศึกษาเลือกใช้หน้าไหน ใช้หน้าใดหน้าหนึ่งเท่านั้น)
    Q. หน้ากำหนดรายการชำระเงินตามระดับชั้น กับ หน้ากำหนดรายการชำระเงินโดยสร้างต้นแบบต่างกันอย่างไร  
    A. ความแตกต่างของทั้งสองแบบมีดังนี้ค่ะ
         - หน้ากำหนดรายการชำระเงินตามระดับชั้น ไว้ใช้เมื่อรายการการเงินและจำนวนเงินที่นักเรียน/นักศึกษาต้องจ่ายในแต่ละระดับชั้นนั้น ๆ
            เท่ากันทุกคน
         - หน้ากำหนดรายการชำระเงินโดยสร้างต้นแบบ ใช้เมื่อต้องการแบ่งกลุ่มการชำระเงิน ในกรณี 1 ห้องมีนักเรียน/นักศึกษาที่จ่ายเงิน
           ในจำนวนเงินที่ไม่เท่ากัน เช่นกรณีนักเรียน/นักศึกษาที่ เป็นบุตรบุคลากร กับกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาทั่วไป อยู่ห้องเดียวกันและมียอดที่
           ต้องชำระเงินไม่เท่ากัน
ระบบรับสมัคร
    Q. ระบบสามารถรับสมัครออนไลน์ได้หรือไม่  
    A. ระบบ SISA สามารถรับสมัครเรียนออนไลน์ได้ค่ะ
    Q. กดลิงก์รับสมัครออนไลน์แล้ว ไม่มีระดับชั้นให้เลือกค่ะ  
    A. ตรวจสอบที่การตั้งค่าเมนูรับสมัคร – หลักสูตรการรับสมัครค่ะ ว่ามีการตั้งค่าแล้วหรือยัง
ระบบบุคลากร
    Q. จะเพิ่มบุคลากรทำไงคะ  
    A. 1. เมนูบุคลากร > ข้อมูลผู้ใช้ระบบ > เพิ่มข้อมูลผู้ใช้ระบบ > เลือกคำนำหน้า เลือก ชื่อ - สกุล เลขบัตร ปชช 13 หลัก แล้วกดปุ่มบันทึก
          กรอกรหัสบุคลากร เลือกกลุ่มสิทธิ ใส่สาเหตุการรับเข้า-ออก ใส่รหัสผ่านชื่อผู้ใช้ แล้วกดบันทึก